Max Plyn

Pomůcka pro maximální plynulost dopravy.
Zobrazuje místa měření úsekové rychlost (MÚR) a okamžité rychlosti (MOR).
Semafor upozorní kdy bys měl nejdříve vyjet z úseku
(průměrná rychlost už nemůže být vyšší než maximální dovolená).
úsek:
délka: m rychlost: km/h + km/h            
 

km/h
°
m n.m.
cílový čas:
 
 

od začátku:
 
rozdíl:
 
průměrná rychlost:
 

mapa:     -    
pozice:     -     m     m
přesnost: / m                                    
cookies: